Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

15/11/2018
Jste-li vlastník nemovitosti a tu prodáte, pak peníze, které jste tímto prodejem získali jsou vaším příjmem. Z tohoto příjmu je třeba zaplatit daň. Zákon o dani z příjmu (konkrétně § 10) definuje jako základ daně příjem z prodeje snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (např. náklady na právníka, provize RK, odhadce, fotograf apod.).

Příklad: Prodáváte byt za 6.500.000,- Kč, který jste koupili za 6.000.000,- Kč. Daňový základ pro platbu daně je rozdíl těchto dvou částek, tedy 500.000,- Kč. Byt jste prodávali přes realitní kancelář a zaplatili jste za její služby 100.000,- Kč. O tuto částku tedy snížíme základ daně, ten je nyní 400.000,- Kč. Daň z příjmu u tohoto případu bude tedy 60.000,- Kč.

I zde jsou však vyjímky, u kterých jste od daně osvobozeni:

  1. Vlastnictví nemovitosti: pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let. Tato pětiletá lhůta má svůj název: časový test.

  2. Bydliště v prodávané nemovitosti: bydlíte-li v prodávané nemovisti je lhůta časového testu zkrácena na 2 roky. Bydliště nemusí být vždy trvalé, jeho znění upravuje § 2 odst. 4 zákona o dani z příjmu.

  3. Převod práv k družstevnímu bytu: i v tomto případě platí časový test 5 let.

  4. Prodej nemovitosti z dědictví: při prodeji nemovitostí, které jste nabyli v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, se pětiletý časový test zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili. Příbuzenství v řadě přímé definuje občanský zákoník v § 117. Přímými příbuznými jsou například rodiče a děti či prarodiče a vnuci.

  5. Vlastní bytová potřeba: pokud do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje nemovitosti použijete tuto finanční částku na uspokojení svých bytových potřeb, pak budete osvobozeni od placení daně z příjmu.

Kontaktujte nás
„I sen se realitou může stát...”

x